Få den rette hjælp og støtte hos din lokale bedemand

10 april 2020 Astrid Pedersen
Få den rette hjælp og støtte hos din lokale bedemand

Står du som nærmeste pårørende til en nyligt afdød og har brug for hjælp til det praktiske arbejde i forbindelse med begravelse eller bisættelse? Så kan du trygt kontakte den lokale bedemand.

Hvad laver en bedemand?

De fleste forbinder bedemanden med rustvognen og kørsel af afdøde mellem hjem, kirke, kapel og krematorium. Transport af afdøde er selvfølgelig blandt bedemandens opgaver, da det faktisk kune er bedemanden som må varetage denne opgave. Det er også bedemanden, som sørger for at den afdøde bliver klædt pænt på og lagt i den kiste, som bedemanden også fremskaffer. Og det er bedemanden, som tilser den afdøde mens han eller hun venter på begravelsen i et nærliggende kapel.

Men bedemandens opgaver begrænser sig ikke til kisteilæggelse og transport af afdøde. Det vil du også opdage, når du i forbindelse med dødsfaldet stifter bekendtskab med den lokale bedemand. Bedemanden har megen hjælp at tilbyde dig når det handler om hjælp til begravelse eller bisættelse.

For eksempel vil en bedemand, som er kendt i lokal området, på forhånd have en god kontakt til præsent og kirke kontoret i det sogn, hvori den afdøde havde sin sidste bolig. Bedemanden kan således varetage kontakten til de relevante instanser og træffe alle praktiske foranstaltninger i forbindelse med ceremonien – uanset om der er tale om en kremering eller en jordfæstelse.

Du kan også regne med bedemandens hjælp, når der skal bookes lokaler og catering til eventuelt efterfølgende gravøl eller frokost. Bedemanden vil typisk kende til alle restauranter, kroer eller gæstgiverier i lokal området, som kan stille lokaler til rådighed.

Endelig vil en bedemand gerne hjælpe med udfærdigelse af dødsannonce og indrykning af denne i lokale eller landsdækkende aviser. Og bedemanden bistår også gerne i forbindelse med indhentning af begravelses hjælp fra kommunen eller den afdødes egen forsikring.

Find den lokale bedemand i Roskilde på begravelseroskilde.dk

Flere Nyheder