Korrekt tolkning af stress symptomer kan påvise angst

18 juli 2019 Astrid Pedersen
Korrekt tolkning af stress symptomer kan påvise angst

Blandt de mest udbredte arbejdsrelaterede lidelser på tværs af brancher og fagområder finder vi stress. Stress kan opstå uanset dit uddannelses niveau og dit arbejdsområde, blot de rette betingelser er til stede. Blandt årsagerne til stress er som regel et hårdt og urimeligt arbejdspres, forventninger, det er umuligt at efterleve, samt et giftigt arbejdsmiljø og en uhensigtsmæssig magt struktur på arbejdspladsen.

Den dag i dag er omkring tredive tusind danskere sygemeldt med alvorlige stress symptomer. En sygemelding, som er relateret til stress, har typisk en varighed på et par måneder eller mere, og har til hensigt at hjælpe den stress ramte til fuld restitution. Stress koster således det danske erhvervsliv og samfundet som helhed rigtig, rigtig mange penge i tabt arbejdsindkomst.

Samtidig har stress store menneskelige omkostninger – mange stressramte lider skader på såvel deres fysiske som kognitive evner, da langvarig stress slider utroligt meget på systemet. Der er påvist stress relaterede hjerneskader i mennesker med kronisk, ubehandlet stress. Flere stressramte kommer aldrig tilbage på arbejdsmarkedet igen.

Bliv udredt korrekt, hvis du har stress symptomer

Således er stress en sygdom, som skal tages meget alvorligt. Oplever du fysiske og psykiske stress symptomer så som hjertebanken og øget puls, sved tendens, åndenød, desorientering, langvarige hovedpiner, dårlig fordøjelse, samt søvn-, koncentrations- og hukommelses besvær, bør du hurtigst muligt opsøge professionel behandling.

Du bør vælge en behandler, som er specialiseret inden for stress og angst, idet det er vigtigt, at der stilles den rette diagnose. Mange angst ramte mennesker fejldiagnosticeres nemlig med stress, og selv om de to lidelser kan minde om hinanden, er det essentielt for behandlingen, at den rette diagnose stilles. De mest anvendte behandlinger for stress har nemlig i bedste fald kun ringe effekt på angst, som er ganske væsensforskellig fra stress.

Du kan læse mere om forskellen på stress og angst på angstekspert.dk

Flere Nyheder